TodaysMeet – et samarbejdsværktøj

Jeg har flere gange her på det sidste haft den fornøjelse at prøve Zingthing. Det er et samarbejdsværktøj, der kan bruges i mødesammenhænge, hvor man f.eks. ønsker at deltagerne skal brainstorme over nogle emner og samtidig ønsker en hvis grad af skriftlig dokumentation. Man kan sige at programmet fungerer som en slags digital udgave af de selvklæbende post-it noter. Zingthing er ikke gratis, det kræver ekstra hardware og installation på skolens computere og det er, for mig at se, besværligt at sætte op.

Der findes selvfølgelig, fristes man til at sige, et par gratis net baserede tjenester, der kan bruges til de samme ting – en af dem er TodaysMeet. TodaysMeet er beregnet til at facilitere det man på engelsk kalder ”the backchannel”, hvilket kort kan defineres som alt det, der foregår i  foredragssalen, der ikke direkte involverer oplægsholderen. Se Wikipedias opslag om backchanneling in public speaking. Der går nok en rum tid før fænomenet vinder indpas i den danske undervisningskultur, men det er ikke kun der jeg ser en anvendelse for TodaysMeet. I det følgende giver jeg tre bud på hvor jeg ser at TodaysMeet kan bruges i undervisningssammenhæng.

Brainstorms i grupper på klassen, med skriftlig opsamling.

Eleverne bliver ofte bedt om at lave en brainstorm på et eller andet emne, det kan være i forbindelse med et projektarbejde, en gennemgang af temaer i en tekst eller noget helt tredje. Typisk bliver eleverne organiseret i grupper og på et tidspunkt gennemgår man gruppernes resultater på tavlen.

Hvis eleverne skriver deres ideer ind i TodaysMeet, efterhånden som de når frem til dem, vil alle i klassen, hele tiden få input og inspiration fra hinanden. Samtidigt har underviseren overblik over hvor de forskellige grupper er i processen og har bedre mulighed for at kommentere og vejlede undervejs.

Når man er færdig kopierer man bare loggen fra hjemmesiden og sender den til eleverne. Om man vil bruge den som den er eller man beder eleverne om at rette den til kan den enkelte lærer jo selv afgøre.

Diskussioner i grupper, der skal munde ud i plenum.

En anden meget brugt måde at organisere undervisning på er diskussion i grupper. Man giver eleverne et oplæg, mundtligt eller skriftligt, og beder dem så vurdere nogle problemstillinger i grupper. Det kan være alt fra inddeling af en kendt tekst i afsnit til stillingtagen til tunge etiske emner som f.eks. aktivdødshjælp.

Hvis man beder eleverne skrive deres tanker og holdninger til problemet i TodaysMeet, vil alle i klassen hele tiden have overblik over hvad, der bliver talt om i de forskellige grupper. På den måde kan eleverne reagere på en ny vinkel på den aktuelle problemstilling, med det samme, når det er aktuelt for dem.

Ønsker man en afsluttende behandling i plenum, kan diskussionsloggen fint fungere som en slags spiseseddel for en gennemgang af hvad der er blevet talt om.

Quizzes på klassen.

Et sidste eksempel i den lettere ende er quizzes i klassen. Quiz-formen kan aktivere eleverne på ganske mange måder, men jeg oplever ofte at det kan være svært at bevare overblikket når bølgerne går højt.

Bruger man TodaysMeet til at besvarelserne vil man med det samme kunne afgøre hvilken gruppe der svarede først. Man vil også mere direkte kunne inddrage stavning i sine quizzer, og på anden måde graduere i sin pointgivning.

Posted in Undervisning | Tagged , , | Leave a comment

Online ordbøger

I Aarhus har SKOLF valgt at købe adgang til Gyldendals røde online ordbøger, på vegne af skolerne. Abonnementet, der er på prøve i dette skoleår, er antageligvis en undersøgelse af om man kan undvære de traditionelle analoge ordbøger. SKOLF har fået undersøgt omfanget af brugen af ordbøgerne og resultatet er noget nedslående set fra et IT perspektiv: Der er mindre end 100 daglige brugere ud af samtlige lærere og elever på Aarhus’ mere end 50 skoler. Dette kan bero på manglende viden om eksistensen eller brugen af online ordbøgerne, forhold som dette indlæg vil prøve at rette op på.


I klassen oplever jeg, som sproglærer, at behovet for at slå ord op sagtens kan dækkes af en enkelt computer, med ordbogen kørende i browseren. Det meste af min sprogundervisning er organiseret i grupper, og som oftest vil eleverne være sammen om at slå de svære ord op. Dette er med til at starte diskussioner, som fører til refleksioner over ordet. En skærm er faktisk en bedre facilitator for sådanne refleksioner end en bog.

En anden situation, hvor online ordbogen bliver brugt af mine elever, er i forbindelse med hjemmearbejdet, og det er formodentligt her at den har sit største potentiale. Både fordi den altid er tilgængelig, i dag har 98% af alle hjem adgang til internettet. Og fordi den er væsentlig lettere at bruge for eleverne end en almindelig ordbog, hvilket medfører at eleverne faktisk bruger den og bruger den korrekt.

En tredje effekt af online ordbøgerne, udspringer af hvor tunge og uhåndterlige de almindelige ordbøger er. Min erfaring er at eleverne enten opbevarer deres ordbøger i skolen i deres kasser, eller derhjemme i reolen. Det er langt de færreste, der slæber dem frem og tilbage mellem skole og hjem. Med online ordbøgerne har eleverne lige så stor gavn af ordbøgerne i skolen, som i hjemmet.


Posted in Undervisning | Tagged , , | Leave a comment

Interaktive kort – tre online ressourcer

De fleste kender Google’s fine kort tjenester Map og Earth. De er dog langt fra de eneste online ressourcer, man bør vende sig imod hvis man ønsker at inddrage interaktive kort i sin undervisning. I det følgende vil jeg omtale 3 gratis online ressourcer, der alle på den ene eller anden måde visualiserer eller tilgængelig gør geografiske data. Så uanset om man mangler statistisk materiale til matematik, oversigtskort til geografi eller man ønsker at visualisere størrelsen af Giza pyramiderne, kan man hente hjælp og inspiration i det følgende.

The World Factbook (TWFB).

Hvis man har brug for et hurtigt overblik over hvilket som helst land i verden kan man gå til TWFB. TWFB drives af den amerikanske efterretningstjeneste CIA og er beregnet til at være en informationsportal for medarbejderne i USA’s statsadministration. Portalen er fyldt med informationer, der kan bruges i undervisningssammenhæng,  og da den ikke indeholder hemmeligheder, har man besluttet at gøre siden tilgængelig for alle brugere på internettet. Da siden faktisk bliver brugt af amerikanske beslutningstagere, kan man roligt regne med at informationerne man finder her er korrekte og up to date.

Show World

Er en kort ressource, der viser verdens landes størrelser relativt i forhold til hinanden baseret på forskellige variabler. Sådanne variabler kunne være befolkningstal, det kunne være forskellige sygdomme men det kunne også afgrøder eller registrerede fodboldspillere. Siden er bygget op omkring et verdenskort og et menu system, der er let og intuitivt at gå til. Siden trækker sine data fra internationale organisationer som UNICEF, UNESCO, Amnesty, Verdensbanken og lignede, så man kan roligt regne med validiteten af informationerne.

Klik på billedet nedenfor, for at få fordelingen af registrerede fodboldspillere fordelt på verdens lande.

BBC Dimensions

Eller howbigreally.com er en sjov kort ressource, der bygger på tanken om, hvordan det ville se ud på et kort, hvis en eller anden given bygning eller historisk begivenhed kunne visualiseres hvor som helst i verden. Her kan man for eksempel  placere den kinesiske mur med udgangspunkt i Midtjylland og se dens udbredelse, man kan få en fornemmelse af en katastrofers omfang ved for eksempel  at placere Chernobyl i Brabrand og meget mere. Denne spændende service er helt ny og i stadig udvikling, man må forvente at dens funktionalitet bliver yderligere forbedret med tiden.

Her ses den kinesiske mur, placeret med udgangspunkt i Centraleuropa.
Posted in Undervisning | Tagged , , | Leave a comment

Digitale fortællinger

Første gang jeg hørte om begrebet Digital Storytelling, var på konferencen WebIT2010 i Fredericia. Her blev der givet et oplæg om metoden, der er beskrevet af amerikaneren Joe Lampert fra Center for Digital Storytelling, Berkeley, Californien. Da jeg hørte om metoden, slog det mig at det var nærmest præcis det samme jeg havde gjort de sidste 3 år i min engelsk undervisning.
Videoen nedenfor er et resultat af nogle amerikaneres arbejde med metoden i forbindelse med hjemløse og er et godt eksempel på hvor stærkt ord og billeder kan virke når de blive kombineret på den rigtige måde.

Følgende skitse til et undervisningsforløb tager afsæt i Fælles mål 2009. Jeg har taget udgangspunkt i kommunikative færdigheder og sprog og sprogbrug fra faghæfte 2, samt produktion og formidling fra faghæfte 48.

Forløbet  kaldes: ”My Neighbourhood” og tanken er at eleverne skal beskrive en eller flere lokaliteter i deres lokalområde ved hjælp af små medieproduktioner, der kombinerer billede og lyd.

Billederne tager eleverne selv i fritiden eller på små ekskursioner i skoletiden. Det er vigtigt at få taget rigtig mange billeder fra mange forskellige vinkler. For det første er det nødvendigt med mange billeder for at få tilstrækkelig med overgange og dermed dynamik i slideshowet. Og for det andet, jo flere billeder man får taget, jo flere gode billeder vil man ende op med. Digitale billeder koster jo ikke rigtigt noget, når man først har kameraet, så det er bare med at skyde løs! Her kan i øvrigt inddrages begreber som perspektiv, lys/modlys, beskæring osv.

Lyden er et speak, indtalt af eleverne, hvor de beskriver lokaliteten, hvorfor de har valgt den og hvad den betyder for dem. Her er der rig mulighed for differentiering i og med at man skal stille forskellige krav til speaket. Det afhænger af elevernes faglige niveau, og det må være op til den enkelte lærer hvordan man vil gribe det an. Selve speaket indtales på en PC ved hjælp af f.eks. audacity, på en easi-speak eller ved hjælp af et andet recording tool.

Lyd og billeder kombineres til en medieproduktion i Photostory, Vuvox, Animoto eller ligende. Det er vigtigt at få defineret en konkret opgave, de første gange en klasse arbejder med disse medieproduktioner, det er ikke min erfaring at eleverne af sig selv opnår tilfredsstillende resultater. Arbejde med medieprodukter kræver viden om teknikker og øvelse i  at bruge dem, ganske som arbejde med analoge produkter.

Posted in Undervisning | Tagged , , , | Leave a comment

Spar på papiret!

Selvom vi inddrager IT i større og større grad i vores daglige arbejde i klasserne, er der lang vej til det papirløse klasseværelse. Om det papirløse klasseværelse overhovedet er et ideal, der er værd at forfølge, må være op til den enkelte,  men de fleste kan vel blive enige om at det er vigtigt at begrænse mængden af print af både økonomiske – og miljømæssige årsager.

Printfriendly er et fint online værktøj, der gør netop det: Hjælper dig med at printe præcis det du ønsker fra nettet – og kun det. Alle reklamer, menupunkter og andre forstyrrelser bliver siet fra. Du får mulighed for at printe artikler fra forskellige kilder, f.eks avisers hjemmesider, uden al “baggrundsstøjen” og det gøres endda ganske let:

Du tager URL’en fra din kildeside, indsætter den i feltet på printfriendly og efter et scriptet har kværnet igennem siden, får du et vindue kun med teksten og relevante billeder. Billederne kan du i øvrigt vælge fra, hvis du kun ønsker tekst.

Nu kan du vælge at printe, downloade som .pdf eller gøre brug af forskellige samarbejdsværktøjer som e-mail eller twitter. Med lidt snilde kan du faktisk også copy/paste indholdet af vinduet over i et tekstdokument og på den måde bruge printfriendly.com til at rense tekst, som du senere vil arbejde videre med i anden sammenhæng.

Nedenfor kan du se en video, der kort gennemgår funktionerne i printfriendly.

For avancerede brugere er der mulighed for at indsætte en bookmarklet i sin browser, det giver de samme muligheder som nævnt ovenfor, men uden at man behøver at skifte frem og tilbage mellem forskellige vinduer.

Posted in Organisation | Tagged , , , , | Leave a comment